Products

 • Utility Knife
  YT-7581

  Utility Knife

 • Tin snips
  YT-19763

  Tin snips

 • Bolt cutter
  YT-1843

  Bolt cutter

 • Bolt cutter
  YT-18565

  Bolt cutter

 • Tin snips
  YT-1900

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1901

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1902

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1910

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1911

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1912

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1915

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1916

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1918

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1919

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1920

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1922

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1923

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1924

  Tin snips

 • TIin snips
  YT-1925

  TIin snips

 • Steel strap cutter
  YT-1930

  Steel strap cutter

 • Heavy duty cable cutter
  YT-1933

  Heavy duty cable cutter

 • Tin snips
  YT-1960

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1961

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1962

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1963

  Tin snips

 • Cable cutter
  YT-1966

  Cable cutter

 • Heavy duty cable cutter
  YT-1969

  Heavy duty cable cutter

 • Tin snips
  YT-1970

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1971

  Tin snips

 • Tin snips
  YT-1976

  Tin snips

 • Stainless steel scissors
  YT-19764

  Stainless steel scissors

 • Scriber for glass, ceramics and metal
  YT-3740

  Scriber for glass, ceramics and metal

 • Scraper
  YT-5702

  Scraper

 • Scraper
  YT-5703

  Scraper

 • Scraper
  YT-5704

  Scraper

 • Utility knife
  YT-7500

  Utility knife

 • Utility knife
  YT-7505

  Utility knife

 • Utility knife
  YT-7507

  Utility knife

 • Utility knife
  YT-7509

  Utility knife

 • Utility knife
  YT-7511

  Utility knife

 • Cutter knife
  YT-7522

  Cutter knife

 • Spare blades
  YT-7525

  Spare blades

 • Spare blades
  YT-7528

  Spare blades

 • Spare blades
  YT-7531

  Spare blades

 • Window scraper
  YT-7550

  Window scraper

 • Knife for roofing paper
  YT-7620

  Knife for roofing paper

 • Knife for mineral wool
  YT-7623

  Knife for mineral wool

 • Knife for mineral wool
  YT-7624

  Knife for mineral wool